Bezplatné semináře

Jak vznikají ceny léků v Česku

přednáškový cyklus

cílová skupina: laická veřejnost a nepoučená odborná veřejnost

Problematika je zjednodušena, aby ji bylo porozuměno širokou veřejností.

Čas konání: od začátku října 2023 jsou postupně vkládány jednotlivé díly


PÁTÝ DÍL říká, kdo může v Česku vlastnit lékárnu 


ČTVRTÝ DÍL říká, proč je lékárna jedinečný nenahraditelný ochránce pacientů


TŘETÍ DÍL říká, proč je lékárník skrytý diamant a srovnává lékaře a lékárníka


DRUHÝ DÍL říká, co je originální a co generická firma a jakou úlohu má velkodistribuce

Dodatek ke druhému dílu: k polovině října 2023 se vyrábí přibližně 70 % léčivých látek v Asii


PRVNÍ DÍL, seznamovací, říká, co je obsahem cyklu a kdo je jeho autorem