NOVINKY

Jak vznikají ceny léků v Česku

přednáškový cyklus

cílová skupina: 

laická a nepoučená odborná veřejnost

Problematika je zjednodušena, aby ji bylo porozuměno širokou veřejností.

Čas konání: od začátku října 2023 jsou postupně vkládány jednotlivé díly


PÁTÝ DÍL říká, kdo může v Česku vlastnit lékárnu 


ČTVRTÝ DÍL říká, proč je lékárna jedinečný nenahraditelný ochránce pacientůDodatek ke druhému dílu: k polovině října 2023 se vyrábí přibližně 70 % léčivých látek v Asii


Stanovování cen a úhrad léčivých přípravků

cílová skupina: odborná veřejnost a poučená laická veřejnost

PŘIPRAVUJE SE

leden/únor 2024