NOVINKY

Jak vznikají ceny léků v Česku

přednáškový cyklus

cílová skupina: 

laická a nepoučená odborná veřejnost

Problematika je zjednodušena, aby ji bylo porozuměno širokou veřejností.

Čas konání: od začátku října 2023 jsou postupně vkládány jednotlivé díly


PÁTÝ DÍL říká, kdo může v Česku vlastnit lékárnu 


ČTVRTÝ DÍL říká, proč je lékárna jedinečný nenahraditelný ochránce pacientůDodatek ke druhému dílu: k polovině října 2023 se vyrábí přibližně 70 % léčivých látek v Asii


Farmakoekonomie v kostce

opakování semináře

cílová skupina: mírně poučená veřejnost

Datum:: 20. června 2024

Forma: on-line

Čas: 19.00 - 20.00

Platba: 150


PŘIHLAŠOVÁNÍ od 10.. května

Proč mi praktický lékař nechce předepsat ten lék, aneb orientace v Seznamu léků

opakování semináře

cílová skupina: odborná veřejnost

Datum:: 18. září 2024

Forma: on-line

Čas: 18.30 - 20.00 hodin

Poplatek: 550 Kč


PŘIHLAŠOVÁNÍ od 10.. května


Stanovování cen a úhrad léčivých přípravků

cílová skupina: odborná veřejnost a poučená laická veřejnost

PŘIPRAVUJE SE

říjen/listopad 2024