HTA Pharmacy

OPRAVDOVĚ o medicíně a farmacii

Dnešní doba je přesycená informacemi všeho druhu a orientovat se v nich je svízelné a časově náročné.

Vystudovala jsem klinickou farmacii, tedy obor, ve kterém se člověk nejdříve naučí anatomii, fyziologii a patologii člověka. K ní přidá biochemii a patobiochemii, které okoření zkouškou z imunologie. Také si nastuduje, jak v těle fungují nejen nejrůznější bylinky a přírodniny, ale především, jakým způsobem účinkují léky. Seznámí se s každým jednotlivým lékem do hloubky a dozví se navíc mnoho dobrodružného o tom, jak se léky vlastně vyrábějí a proč některé, díky své formě, působí rychleji, pomaleji nebo více než jiné. Nakonec se učí o různých nemocech, o principech jejich vzniku a o jejich léčbě. Všechny tyto ingredience potom mozek smíchá do báječného koktejlu, kterým je klinická farmacie.

Právě klinickou farmacii, jak ji vnímám, chci předávat na seminářích. Ty vychází z opravdových odborných zdrojů a mají za cíl prezentovat v kostce medicínu nebo farmacii. Semináře účastníky seznámí se zvolenou problematikou v krátkém čase. Ušetří jim čas, protože to, co by studovali spoustu dnů, se dozví za chvíli v optimálním denním čase.

Mojí oblastí zájmu je především psychiatrie a neurologie, ale jsou to také onemocnění trávícího traktu a vzácná onemocnění. Díky základům z mé alma mater se rychle zorientuji v každé další problematice v oblasti medicíny. Proto jsem se v minulosti věnovala různým jiným tématům, jako je např. alergie a astma, léčba antibiotiky, léčba diabetu, nemoci u dětí, otravy, popáleniny, léčba běžných nemocí, atd.

Pro semináře pojednávající o nemocech si ke spolupráci zvu akční, chytré a opravdové lékaře a lékařky. Tito odborníci do seminářů přinášejí šťávu a příběhy ze své klinické praxe.

Těším se na Vás na seminářích.

Ivana Minarčíková

majitelka


PŘEDSTAVENÍ LEKTORŮ SEMINÁŘŮ 

Vystudovala Klinickou farmacii na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na této fakultě také obhájila tituly PharmDr. a Ph.D.

Získala atestaci I. a II. stupně v oboru Lékárenství.

Vystudovala Management ve zdravotnictví na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a získala titul Bc.

Řadu let pracovala v lékárnách různého typu na různých pozicích.

V současné době pracuje v oblasti Health Technology Assessment a Market Access.

Je autorkou webových stránek www.eLekarnice.cz.

Dosud uskutečnila více než 80 tříhodinových interaktivních seminářů pro lékárníky a jiné vzdělávací akce, prezentuje na odborných konferencích..

Ministrem zdravotnictví byla jmenována členkou akreditační komise nástavbového oboru farmakoekonomika.


MUDr. Tereza Hraníčková

Vystudovala 2. Lékařskou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze.

Získala euroatestaci v oboru psychiatrie.

Získala kvalifikaci "psychoterapeut" absolvováním výcviku v dynamické psychoterapii SUR. Tento výcvik

je akreditován Psychiatrickou společností České lékařské komory a uznáván

Evropskou psychoterapeutickou asociací EPA.

Pracovala jako vedoucí lékařka Oddělení akutní péče v Psychiatrické nemocnici Bohunice a 

zároveň jako psychiatrička v psychiatrické ambulanci Psychicus (10 let). V současné době

pracuje jako psychiatrička v psychiatrické ambulanci Psychiatrie, v psychiatrické

nemocnici Bohnice a působí jako konziliární lékařka domova pro seniory Sue Ryder.

Zapojila se do klinických studií na pozici Rater ve studiích, 2020-2021 - MADRS Scale Rater, studie

JAN201166-54135419TRD3013, 2021 Independent CDR rater, studie Novo Nordisk, NND201293.

Přednášela semináře pro praktické lékaře na téma "Léčba deprese a demence". Organizovala a vedla workshopy "Přístup k lidem s duševními poruchami a poruchami chování" určené pro zaměstnance Domova pro seniory Sue Ryder.

MUDr. Anna Moricová

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. 

V době lektorování pro HTA Pharmacy (rok 2021) pracovala jako psychiatrička a pověřený vedoucí lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se setkávala s celým spektrem psychiatrickým diagnóz. 

Dříve působila na  Dětské a dorostové detoxikační jednotce a vykonávala práci ambulantního psychiatra na klinice psychosomatické medicíny. Nyní jako psychiatrička léčí pacienty v programu Pilot+, který se zaměřuje na mladé klienty a poskytuje dlouhodobou terapeutickou podporu dospívajícím a mladým dospělým ve věku 15 - 26 let a jejich blízkým.

Byla lektorkou prezenčních a online seminářů pro lékárníky Deprese, Deprese ve stáří, Schizofrenie.