HTA Pharmacy

OPRAVDOVĚ o medicíně a farmacii

Dnešní doba je přesycená informacemi všeho druhu a orientovat se v nich je svízelné a časově náročné.

Vystudovala jsem klinickou farmacii, tedy obor, ve kterém se člověk nejdříve naučí anatomii, fyziologii a patologii člověka. K ní přidá biochemii a patobiochemii, které okoření zkouškou z imunologie. Také si nastuduje, jak v těle fungují nejen nejrůznější bylinky a přírodniny, ale především, jakým způsobem účinkují léky. Seznámí se s každým jednotlivým lékem do hloubky a dozví se navíc mnoho dobrodružného o tom, jak se léky vlastně vyrábějí a proč některé, díky své formě, působí rychleji, pomaleji nebo více než jiné. Nakonec se učí o různých nemocech, o principech jejich vzniku a o jejich léčbě. Všechny tyto ingredience potom mozek smíchá do báječného koktejlu, kterým je klinická farmacie.

Právě klinickou farmacii, jak ji vnímám, chci předávat na seminářích. Ty vychází z opravdových odborných zdrojů a mají za cíl prezentovat v kostce medicínu nebo farmacii. Semináře účastníky seznámí se zvolenou problematikou v krátkém čase. Ušetří jim čas, protože to, co by studovali spoustu dnů, se dozví za chvíli v optimálním denním čase.

Mojí oblastí zájmu je především psychiatrie a neurologie, ale jsou to také onemocnění trávícího traktu a vzácná onemocnění. Díky základům z mé alma mater se rychle zorientuji v každé další problematice v oblasti medicíny. Proto jsem se v minulosti věnovala různým jiným tématům, jako je např. alergie a astma, léčba antibiotiky, léčba diabetu, nemoci u dětí, otravy, popáleniny, léčba běžných nemocí, atd.

Pro semináře pojednávající o nemocech si ke spolupráci zvu akční, chytré a opravdové lékaře a lékařky. Tito odborníci do seminářů přinášejí šťávu a příběhy ze své klinické praxe.

Těším se na Vás na seminářích.

Ivana Minarčíková

majitelka

Těším se na Vás na seminářích.

Ivana Minarčíková

majitelkaPŘEDSTAVENÍ LEKTORŮ SEMINÁŘŮ 

Vystudovala Klinickou farmacii na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na této fakultě také obhájila tituly PharmDr. a Ph.D.

Získala atestaci I. a II. stupně v oboru Lékárenství.

Vystudovala Management ve zdravotnictví na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a získala titul Bc.

Řadu let pracovala v lékárnách různého typu na různých pozicích.

V současné době pracuje v oblasti Health Technology Assessment a Market Access.

Je autorkou webových stránek www.eLekarnice.cz.

Dosud uskutečnila více než 80 tříhodinových interaktivních seminářů pro lékárníky a jiné vzdělávací akce, prezentuje na odborných konferencích..

Ministrem zdravotnictví byla jmenována členkou akreditační komise nástavbového oboru farmakoekonomika.


MUDr. Tereza Škrábalová

Vystudovala 2. Lékařskou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze.

Získala euroatestaci v oboru psychiatrie.

Získala kvalifikaci "psychoterapeut" absolvováním výcviku v dynamické psychoterapii SUR. Tento výcvik

je akreditován Psychiatrickou společností České lékařské komory a uznáván

Evropskou psychoterapeutickou asociací EPA.

Pracovala jako vedoucí lékařka Oddělení akutní péče v Psychiatrické nemocnici Bohunice a

zároveň jako psychiatrička v psychiatrické ambulanci Psychicus (10 let). V současné době

pracuje jako psychiatrička v psychiatrické ambulanci Psychiatrie, v psychiatrické

nemocnici Bohnice a působí jako konziliární lékařka domova pro seniory Sue Ryder.

Zapojila se do klinických studií na pozici Rater ve studiích, 2020-2021 - MADRS Scale Rater, studie

JAN201166-54135419TRD3013, 2021 Independent CDR rater, studie Novo Nordisk, NND201293.

Přednášela semináře pro praktické lékaře na téma "Léčba deprese a demence". Organizovala a vedla workshopy "Přístup k lidem s duševními poruchami a poruchami chování" určené pro zaměstnance Domova pro seniory Sue Ryder.

MUDr. Anna Moricová

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. 

Pracuje jako psychiatrička a pověřeným vedoucí lékaře v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se setkává s celým spektrem psychiatrickým diagnóz. 

Dříve působila na  Dětské a dorostové detoxikační jednotce a vykonávala práci ambulantního psychiatra na klinice psychosomatické medicíny. Nyní jako psychiatrička léčí pacienty v programu Pilot+, který se zaměřuje na mladé klienty a poskytuje dlouhodobou terapeutickou podporu dospívajícím a mladým dospělým ve věku 15 - 26 let a jejich blízkým.

Je lektorkou prezenčních a online seminářů pro lékárníky, jako je seminář Deprese, Deprese ve stáří, Schizofrenie.