HTA Pharmacy

OPRAVDOVĚ o medicíně a farmacii

Dnešní doba je přesycená informacemi všeho druhu a orientovat se v nich je svízelné a časově náročné.

Vystudovala jsem Klinickou farmacii, tedy obor, ve kterém se člověk nejdříve naučí anatomii, fyziologii a patologii člověka. K ní přidá biochemii a patobiochemii, které okoření zkouškou z imunologie. Také si vystuduje, jak v těle fungují nejen nejrůznější bylinky, ale jakým způsobem účinkují léky. Nakonec se učí různým nemocech a principu, jak vznikají. Všechny tyto ingredience potom mozek smíchá do báječného koktejlu, kterým je klinická farmacie. Právě klinickou farmacii, jak ji vnímám, chci předávat na seminářích. Ty vychází z opravdových odborných zdrojů a mají za cíl prezentovat v kostce medicínu nebo farmacii. Semináře své účastníky seznámí se zvolenou problematikou v krátkém čase.  Ušetří jim čas, protože to, co by studovali spoustu dnů, se dozví za chvíli v optimálním denním čase.

Mojí oblastí zájmu je především psychiatrie a neurologie, ale jsou to onemocnění trávícího traktu a vzácná onemocnění. Avšak díky mé alma mater jsem schopná se zorientovat v problematice medicíny, která mě zajímá. Proto jsem se věnovala různým tématům, jako byly alergie a astma, léčba antibiotiky, léčba diabetu, nemoci u dětí, otravy, popáleniny, léčba běžných nemocí, atd.

Pro semináře pojednávající o nemocech si ke spolupráci zvu akční chytré opravdové lékaře a lékařky. Tito odborníci do seminářů přinášejí šťávu své klinické praxe.

Těším se na Vás na seminářích.

Ivana Minarčíková

majitelkaPŘEDSTAVENÍ LEKTORŮ SEMINÁŘŮ 

Vystudovala Klinickou farmacii na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a na této fakultě také obhájila tituly PharmDr. a Ph.D.

Získala atestaci I. a II. stupně v oboru Lékárenství.

Vystudovala Management ve zdravotnictví na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a získala titul Bc.

Řadu let pracovala v lékárnách různého typu na různých pozicích.

V současné době pracuje v oblasti Health Technology Assessment a Market Access.

Je autorkou webových stránek www.eLekarnice.cz.

Dosud uskutečnila více než 80 tříhodinových interaktivních seminářů pro lékárníky a jiné vzdělávací akce.


MUDr. Tereza Škrábalová

Vystudovala 2. Lékařskou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze.

Získala euroatestaci v oboru psychiatrie.

Získala kvalifikaci "psychoterapeut" absolvováním výcviku v dynamické psychoterapii SUR. Tento výcvik

je akreditován Psychiatrickou společností České lékařské komory a uznáván

Evropskou psychoterapeutickou asociací EPA.

Pracovala jako vedoucí lékařka Oddělení akutní péče v Psychiatrické nemocnici Bohunice a

zároveň jako psychiatrička v psychiatrické ambulanci Psychicus (10 let). V současné době

pracuje jako psychiatrička v psychiatrické ambulanci Psychiatrie, v psychiatrické

nemocnici Bohnice a působí jako konziliární lékařka domova pro seniory Sue Ryder.

Zapojila se do klinických studií na pozici Rater ve studiích, 2020-2021 - MADRS Scale Rater, studie

JAN201166-54135419TRD3013, 2021 Independent CDR rater, studie Novo Nordisk, NND201293.

Přednášela semináře pro praktické lékaře na téma "Léčba deprese a demence". Organizovala a vedla workshopy "Přístup k lidem s duševními poruchami a poruchami chování" určené pro zaměstnance Domova pro seniory Sue Ryder.

MUDr. Anna Moricová

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. 

Pracuje jako psychiatrička a pověřeným vedoucí lékaře v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se setkává s celým spektrem psychiatrickým diagnóz. 

Dříve působila na  Dětské a dorostové detoxikační jednotce a vykonávala práci ambulantního psychiatra na klinice psychosomatické medicíny. Nyní jako psychiatrička léčí pacienty v programu Pilot+, který se zaměřuje na mladé klienty a poskytuje dlouhodobou terapeutickou podporu dospívajícím a mladým dospělým ve věku 15 - 26 let a jejich blízkým.

Je lektorkou prezenčních a online seminářů pro lékárníky, jako je seminář Deprese, Deprese ve stáří, Schizofrenie.