Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů HTA Pharmacy s.r.o. (HTA) dodržuje zákonné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a aktualizuje je v souladu s platnou legislativou ČR.

Ochrana soukromí je pro nás zásadní a absolutně respektujeme Vaše soukromí. 

Údaje a účel jejich využití

  • Údaje, které nám svěřujete, používáme: pro zpracování Vašeho nákupu on-line semináře, nebo on-line vzdělávacího kurzu (dále "semináře"), zajištění plnění zpoplatněných i bezplatných seminářů, pro komunikaci s Vámi v souvislosti s Vaší objednávkou semináře atd. zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Uvedená data jsou zpracovávaná pro účely plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového formuláře (objednávka semináře). Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem. Toto zpracování uvedených osobních údajů umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Informace o historii nákupů zpracováváme, abychom Vám mohli případně nabízet pro vás relevantnější semináře (článek 6 odst. 1 písm. f) (GDPR).

  • Pro zasílání informací o našich budoucích seminářích (reklamní sdělení) používáme Vaše údaje (jméno, příjmení, email). Tyto údaje využíváme pouze na základě vámi uděleného souhlasu. Z odběru informací o našich nových budoucích seminářích je možné se kdykoliv odhlásit zasláním emailu na emailovou adresu info@htapharmacy.cz a toto zasílání a zpracování osobních údajů pro tyto účely bude ukončeno. Proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely můžete také vznést námitku.  
  • Cookies - pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Uchováváme osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a HTA a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, pokud je pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem požadována doba delší, jsme s délkou doby uchovávání osobních údajů v souladu s právní normou.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů jsme povinni údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá Vaše osobní údaje jsou subdodavatelé HTA. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky seminářů mezi HTA a klientem.

Subdodavateli HTA jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);
  • ČLnK (pokud klient žádá o připsání bodů do celoživotního vzdělávání lékárníků).

Práva subjektů 

Podle podmínek stanovených v Zákoně máte následující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně na adrese HTA Pharmacy s.r.o. nebo elektronicky na emailové adrese: info@htapharmacy.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Ochrana údajů každého klienta je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. 

1. HTA prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů klienta;

2. HTA přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.htapharmacy.cz klient potvrzuje, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí klient zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. HTA je oprávněn tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 18. 10. 2021.