SEMINÁŘE podle témat

INTERNA - PSYCHIATRIE

Mozek - střevo - imunita, ve vzájemných souvislostech

říjen 2022, datum bude upřesněno

on-line

18.00 - 20.00 hodin

BUDE DOPLNĚNO na podzim

PSYCHIATRIE

Techniky pro zvládání strachu a úzkosti v domácích podmínkách


8. 11. 2022

on-line

18.00 - 20.00 hodin

BUDE DOPLNĚNO na podzim


PSYCHIATRIE

Deprese, základní informace

PŘIPRAVUJE SE - srpen 2022


DUŠE, TĚLO

Dýchání pro relaxaci

PŘIPRAVUJE SE - srpen 2022

LÉKY

Proč mi praktik nechce předepsat ten lék?, aneb Ať žije SCAU!

záznam semináře

PŘIPRAVUJE SE


Farmakoekonomie - převážně vážné seznámení

on-line

PŘIPRAVUJE SE

LÉKY

Jak fungují léky na depresi, aneb vědecký princip jednoduše


PŘIPRAVUJE SE - srpen 2022