MUDr. Anna Moricová

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství.

Pracuje jako psychiatrička a pověřeným vedoucí lékaře v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se setkává s celým spektrem psychiatrickým diagnóz.

Dříve působila na Dětské a dorostové detoxikační jednotce a vykonávala práci ambulantního psychiatra na klinice psychosomatické medicíny. Nyní jako psychiatrička léčí pacienty v programu Pilot+, který se zaměřuje na mladé klienty a poskytuje dlouhodobou terapeutickou podporu dospívajícím a mladým dospělým ve věku 15 - 26 let a jejich blízkým.

Je lektorkou prezenčních a online seminářů pro lékárníky, jako je seminář Deprese, Deprese ve stáří, Schizofrenie.