MUDr. Tereza Škrábalová

Vystudovala 2. Lékařskou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze.

Získala euroatestaci v oboru psychiatrie.

Získala kvalifikaci "psychoterapeut" absolvováním výcviku v dynamické psychoterapii SUR. Tento výcvik je akreditován Psychiatrickou společností České lékařské komory a uznáván Evropskou psychoterapeutickou asociací EPA.

Pracovala jako vedoucí lékařka Oddělení akutní péče v Psychiatrické nemocnici Bohunice a zároveň jako psychiatrička v psychiatrické ambulanci Psychicus (10 let). V současné době pracuje jako psychiatrička v psychiatrické ambulanci Psychiatrie, v psychiatrické nemocnici Bohnice a působí jako konziliární lékařka domova pro seniory Sue Ryder.

Zapojila se do klinických studií na pozici Rater ve studiích, 2020-2021 - MADRS Scale Rater, studie JAN201166-54135419TRD3013, 2021 Independent CDR rater, studie Novo Nordisk, NND201293.

Přednášela semináře pro praktické lékaře na téma "Léčba deprese a demence". Organizovala a vedla workshopy "Přístup k lidem s duševními poruchami a poruchami chování" určené pro zaměstnance Domova pro seniory Sue Ryder.