Proč mi praktik nechce předepsat ten lék?, aneb Ať žije SCAU! (opakování semináře)

Vyprodáno

Lektor:

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. (více než 10 let praxe v oblasti cenotvorby léčiv, autorka na webu ČLnK uveřejňovaných dokumentů "očekávané změny úhrad", lektorka IDS a seminářů Schizofrenie, Deprese, Deprese ve stáří, HTA Pharmacy s.r.o)

ANOTACE:

Seminář se bude týkat Seznamu cen a úhrad léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (Seznam) a možnosti jeho využití při práci v lékárně. Více k anotaci uvedeno níže pod obrázkem.

Forma: ON-LINE

Dne: 28. 6. 2022

Čas: 18.00 - 19.30 hodin

Cílová skupina: lékárníci, farmaceutičtí laboranti

550,00 Kč

ANOTACE

První část semináře lidsky vysvětlí, co Seznam skrývá pod zkratkami CP, MFC, JUHR, UHR, ZAP, LIM, OME, IND, DDD, ODTD, EKV, DAT, HL_UV, HL_UK,, LEG.

Druhá část semináře ukáže, jak lze při práci za tárou snadno a správně najít aktuální znění podmínek úhrady pro jednotlivé léčivé přípravky.

Třetí část semináře půjde na konkrétní léčivé přípravky, u kterých ukáže využití Seznamu a pomůže lékárníkům najít odpovědi nejen na dotazy týkající se znění podmínek úhrady.

Součástí semináře bude krátká interaktivní část.