STRACH. ÚZKOST. DEPRESE.

Vyprodáno

ANOTACE

Seminář je rozdělen na dvě poloviny. První polovina položí teoretické základy k tématu semináře. Druhá polovina na teoretické základy postaví stavbu tvořenou praktickými znalostmi a zkušenostmi z bohaté psychiatrické praxe, doplněné praktickými příklady. Více k anotaci je uvedeno níže pod obrázkem.

LEKTOŘI:

MUDr. Tereza Škrábalová (psychiatr, psychoterapeut)

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. (HTA a Market Access)

Datum: 8. 6. 2022

Čas konání: 18.00 - 20.00

Místo: ONLINE

Celoživotní vzdělávání: zažádáno

350,00 Kč

ANOTACE

V první teoretické části semináře budou položeny základy. V úvodu se bude hovořit o tom, co se v těle a jaký je rozdíl mezi strachem, úzkostí a depresí. Dále seminář řekne, jaké jsou příznaky a důsledky deprese, rozdělí úzkostné poruchy do diagnostických podjednotek a uvede, s jakými zdravotními stavy je možné si úzkostnou poruchu splést. Následně ukáže, jaké jsou rozdíly mezi běžnou a diagnostikovanou úzkostí a blíže se zaměří na generalizovanou úzkostnou poruchu a sociální fobii. V závěru první části bude uveden farmakologický pohled na benzodiazepiny a antidepresiva a základní zásady farmakoterapie úzkostných poruch.

Ve druhé části semináře z reálné psychiatrické praxe budou z pohledu psychiatra v základních pojmech představena depresivní porucha, úzkostná porucha a její subtypy a bude popsán rozdíl mezi těmito diagnostickými jednotkami i jejich spojitost. Seminář se bude věnovat také vlivu epidemie koronaviru a aktuálního válečného konfliktu na nárůst počtu duševních onemocnění v populaci v současné době. Bude uvedeno, jaké jsou možnosti léčby (elektrokonvulzivní léčba, repetitivní transkraniální magnetická stimulace, fototerapie) a představeny, farmakoterapeutické možnosti ovlivnění depresivních a úzkostných stavů, a to zejména z praktického pohledu. Bude popsán rozdíl mezi indikací podání antidepresiv a benzodiazepinů v klinické praxi a výhody i úskalí podávání těchto preparátů.

V závěru bude přednáška, dle časových možností, doplněna o vybrané kazuistiky.