Techniky pro zvládání strachu a úzkosti v domácích podmínkách s interaktivní částí

Seminář reflektuje na očekávané krušné časy a v poklidném přátelském duchu přinese do Vašeho domova techniky, které pomohou se s těžkými chvílemi vyrovnat.

Seminář je určen pro laické a poučené laické posluchače na poli psychoterapie.

Celoživotní vzdělávání lékárníků: o přidělení bodů zažádáno

Přednášející: MUDr. Tereza Škrábalová (psychiatr, psychoterapeut), Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. (klinický farmaceut)400,00 Kč

V úvodu seminář přinese informace o stresu a jeho účincích na lidský organismus.

Hlavní část semináře poskytne komplexní pohled na téma semináře vycházející z reálné praxe psychiatra/ psychoterapeuta.

Nejdříve probere psychosomatická onemocnění, duševní hygienu a syndrom vyhoření.

Následně uvede problematiku stresu, bude se věnovat práci s akutním a chronickým stresem, jeho předcházení a redukci jeho dopadu na lidský organismus.

Pokračovat bude představením relaxačních technik (autogenní tréning, svalová relaxace, Jacobsonova progresivní svalová relaxace, aktivní imaginace) a poté řekne, jaké volně prodejné doplňky stravy a bylinky paní doktorka doporučuje, se kterými mají její pacienti dobré zkušenosti.

Poslední část semináře bude interaktivní, posluchači si vyzkouší on-line jednu z relaxačních technik, bez zapnuté kamery, z tepla svého domova.

Seminář bude uzavřen vzájemným sdílením zkušeností a diskusí: zájemci mohou sdílet, kam se během relaxační techniky dostali a co při uvolnění cítili. Mohou se také podělit o své dřívější zkušenosti s relaxací.