VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ V ŘÍZENÍCH SÚKL

Vyprodáno

Na semináři bude řečeno, co je to léčivý přípravek na vzácná onemocnění z pohledu SÚKL.

Hlavní pozornost semináře bude zaměřena na správní řízení léčivých přípravků pro vzácná onemocnění podle § 39 da) zákona o veřejném zdravotním pojištění a jejich specifika.

V závěru seminář ukáže přehled léčivých přípravků žádajících o stanovení úhrady podle § 39 da) zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Datum: 7. 2. 2023

Čas konání: 19.00 - 20.00

Místo: ONLINE

Poplatek: 100 Kč

Celoživotní vzdělávání: o zařazení nebylo zažádáno

Lektor:

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D., přes 10 let reálné praxe na poli cenotvorby léčiv a Market Access

100,00 Kč