Závislost na alkoholu z pohledu psychiatrie

Vyprodáno

ANOTACE

Seminář je rozdělen na dvě poloviny. První polovina položí teoretické základy k tématu semináře. Druhá polovina na teoretické základy postaví stavbu tvořenou praktickými znalostmi a zkušenostmi z bohaté psychiatrické praxe, doplněné praktickými příklady. Více k anotaci je uvedeno níže pod obrázkem.


LEKTOŘI:

MUDr. Tereza Škrábalová (psychiatr, psychoterapeut)

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. (HTA a Market Access)

Datum: 8. 3. 2022

Čas konání: 18.00 - 20.00

Místo: ONLINE

Celoživotní vzdělávání: 5 bodů pro lékárníky do systému CV (kurz 22252), podmínkou je minimálně 75% účast na semináři.

350,00 Kč

ANOTACE

Seminář je rozdělen na dvě poloviny. První polovina položí teoretické základy k tématu semináře. Druhá polovina na teoretické základy postaví stavbu tvořenou praktickými znalostmi a zkušenostmi z bohaté psychiatrické praxe, doplněné praktickými příklady.

V první teoretické části semináře budou položeny základy. Bude se hovořit o škodlivém pití, závislosti na alkoholu, zdravotních komplikacích a prognóze. Dále bude představen farmakologický pohled na nalmefen, disulfiram, acamprosat a naltrexon. V závěru této části semináře se pozornost zaměří na harm reduction a detekci různých typů konzumentů, a to od abstinentů, přes konzumenty s nízkým rizikem pití alkoholu až po vysoce rizikové konzumenty alkoholu a pijáky se závislostí na alkoholu.

Ve druhé části semináře z reálné psychiatrické praxe budou z pohledu psychiatra shrnuty a objasněny základní pojmy problematiky nadužívání alkoholu, a to od škodlivého užívání a akutní intoxikace, až po odvykací stav, včetně jeho nejzávažnější a život ohrožující formy - delirium tremens. Následně se seminář zaměří na rozbor diagnostických kritérií syndromu závislosti a zejména na obecné možnosti léčby v kontextu bio-psycho-sociálního modelu vzniku závislosti. Pozornost bude zaměřena zejména na farmakoterapii závislosti na alkoholu formou disulfiramu, acamprosatu a naltrexonu. Dále budou zmíněny možnosti ovlivnění přídatných symptomů doprovázejících závislost na alkoholu (např. nespavost, úzkost, agitovanost a agrese, syndrom z vysazení včetně léčby deliria tremens).

V závěru se seminář bude věnovat systému a možnostem péče o závislé na alkoholu v ČR - přednemocniční (ambulantní) péči, dále existenci a možnosti podpůrné léčby formou svépomocných skupin (anonymní alkoholici) a léčbě závislosti za hospitalizace.

Budou prezentovány praktické příklady, resp. kazuistické sdělení.