Závislost na neopioidních analgeticích, hypnoticích, anxiolyticích a konopí

Vyprodáno
ANOTACE

Seminář je rozdělen na dvě poloviny. První polovina položí teoretické základy k tématu semináře. Druhá polovina na teoretické základy postaví stavbu tvořenou praktickými znalostmi a zkušenostmi z bohaté psychiatrické praxe, doplněné praktickými příklady. Více k anotaci je uvedeno níže pod obrázkem.


LEKTOŘI:

MUDr. Tereza Škrábalová (psychiatr, psychoterapeut)

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. (HTA a Market Access)

Datum: 8. 2. 2022

Čas konání: 18.00 - 20.00

Místo: ONLINE

Celoživotní vzdělávání: 5 bodů pro lékárníky do systému CV (kurz 22251), podmínkou je minimálně 75% účast na semináři.

350,00 Kč

ANOTACE

Seminář je rozdělen na dvě poloviny. První polovina položí teoretické základy k tématu semináře. Druhá polovina na teoretické základy postaví stavbu tvořenou praktickými znalostmi a zkušenostmi z bohaté psychiatrické praxe, doplněné praktickými příklady. 

 V první teoretické části semináře budou položeny základy. Bude se hovořit o tom, co je závislost a jaká je neurobiologie závislosti. Následně bude probrána závislost na konopí, neopioidních analgeticích, sedativech a anxiolyticích.

Ve druhé části semináře z reálné psychiatrické praxe budou z pohledu psychiatra shrnuty a objasněny základní pojmy, a to: závislost, škodlivé užívání, akutní intoxikace, odvykací stav, případně u některých látek (konopí) možnost vzniku a vymezení pojmu psychotická porucha. Současně bude hovořeno o život ohrožujících stavech spojených s těmito látkami, např. akutní intoxikace hypnotiky a anxiolytiky. Následně se seminář zaměří na rozbor diagnostických kritérií syndromu závislosti a zejména na obecné možnosti léčby v kontextu bio-psycho-sociálního modelu vzniku závislosti. Pozornost bude zaměřena nejen na psychoterapii samotné závislosti, ale i na farmakoterapii přídatných symptomů doprovázejících závislosti (např. syndrom z vysazení, nespavost, úzkost, agitovanost a agrese). V závěru se seminář bude věnovat systému a možnostem péče o závislé v ČR: přednemocniční (ambulantní) péči a léčbě závislostí za hospitalizace a dlouhodobé péči (komunity).

Budou prezentovány praktické příklady, resp. kazuistické sdělení.